Malbork - największy zamek gotycki na świecie

Zamek w Malborku jest najpotężniejszą twierdzą średniowiecznej Europy. Ten malowniczo usytuowany nad Nogatem kompleks trzech zamków, przez 150 lat był stolicą państwa krzyżackiego.

Początki zamku sięgają drugiej połowy XIII wieku.
Od 1309 roku Malbork był siedzibą wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego i stolicą jednego z najpotężniejszych państw średniowiecznej Europy. Jest największym gotyckim zespołem zamkowym na świecie, o powierzchni około 21 hektarów, arcydziełem architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza.
W 1997 roku Zamek w Malborku wpisano na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Zakończenie projektu odbudowy zamku
Rok 2016 był dla Muzeum Zamkowego w Malborku rokiem wyjątkowym, ze względu na zakończenie jednego z największych wyzwań w historii muzeum – projektu pt. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku”. Dzięki realizacji prac,z zachowaniem obowiązujących przy odbudowie zamku od ponad 50 lat zasad postępowania konserwatorskiego, cały zespół sakralny na Zamku Wysokim odzyska swój dawny blask – sprzed zniszczeń wojennych w 1945 roku. Projekt dedykowany został w szczególności odbudowie Kościoła Najświętszej Marii Panny – serca Zakonu Krzyżackiego. Odtworzona została również ośmiometrowa figura Madonny z dzieciątkiem, widoczna na wschodniej ścianie zamku – symbol miasta Malborka, od której pochodzi nazwa miasta Marienburg/ pl. Malbork – Gród Marii (z niem. „Marienburg”). W ramach projektu pracom konserwatorskim poddano Kaplicę Świętej Anny, Wieżę Główną, Więżę Kleszą i Domek Dzwonnika. Efekty zakończenia projektu będą dostępne dla zwiedzających już od końca kwietnia 2016 na trasie zwiedzania!

Wystawa Bursztynu
Jedną z najciekawszych ekspozycji na zamku są „Bursztynowe konteksty” – wystawa ukazująca różne aspekty bursztynu. Ten powstały przed milionami lat „żywy kamień”, w którym objawia się niezwykła różnorodność natury, może być
widziany i odczytywany w rozmaitych kontekstach – zarówno przyrodniczym jak i artystycznym; może być też postrzegany z punktu widzenia funkcji. Malborska kolekcja bursztynu uchodzi za jedną z największych i najlepszych na świecie.

Nowa wystawa militariów
Od czerwca 2016 roku zamek udostępnia nową, stałą wystawę zatytułowaną
„Militaria orientalne – Skarbiec”. Znaczna część prezentowanego na niej oręża perskiego i indoperskiego stanowiła prywatny zbiór Profesora Lecha Konrada Kobylińskiego. Pozostałe eksponowane na wystawie kilkadziesiąt
militariów orientalnych: afgańskich, tureckich i pochodzenia bałkańskiego, stanowią zbiór własnych Muzeum tworzony od 1961 roku. Reprezentowane będą tu niemal wszystkie, występujące w XVI–XIX w. na terenach imperium
szahinszahów rodzaje i typy broni i uzbrojenia ochronnego. Tego nie można przegapić!
Muzeum Zamkowe w Malborku czynne jest:
poniedziałek–niedziela 9:00–20:00
Trasa historyczna od wtorku do niedzieli od 9:00 do 19:00 (ostatnie wejście godzina 17:00)
Trasa zielona w poniedziałek od 9:00 do 20:00 i od wtorku do niedzieli między 17:15 a 20:00 (ostatnie wejście o 18:30)
Wystawa bursztynu - więcej informacji

Nocne zwiedzanie zamku - więcej informacji

Figura Madonny z dzieciątkiem - więcej informacji

Muzeum Zamkowe w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
tel. +48 55 647 08 02
www.zamek.malbork.pl

Kasy biletowe
tel. +48 55 647 09 78
tel. +48 55 647 09 02
kasa@zamek.malbork.pl
Kasy biletowe czynne od 9:00 do 18:30
Drukuj