Wierzba biała, Park Północny

Wierzba biała - Salix alba; pierśnica: 197cm; obwód: 619cm; wysokość: 31m
Lokalizacja: Malbork, w parku przy Pracowniczych Ogródkach Działkowych
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/14-6121.jpg
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie nr 14/93 Wojewody Elbląskiego z dnia 27 grudnia1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/06/orig/14-wierzba-biala-park-6036.jpg

Drukuj