Topola szara, Park Północny

Topola szara - Populus xcanescens; pierśnica: 178cm; obwód: 559cm; wysokość: 33m
Lokalizacja: Malbork, w parku przy Pracowniczych Ogródkach Działkowych
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/13-6123.jpg
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie nr 14/93 Wojewody Elbląskiego z dnia 27 grudnia1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/06/orig/13-topola-szara-6034.jpg

Drukuj