Lipa drobnolistna, MZM, Międzymurze

Lipa drobnolistna - Tilia cordata - pierśnica: 99cm; obwód: 311cm; wysokość: 22m
Lokalizacja: Muzeum Zamkowe w Malborku przy południowej bramie na międzymurze
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/11-6119.jpg
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego nr 10/92 w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody z dnia 21 grudnia1992 r.

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/05/orig/11-lipa-zamek-5988.jpg

Drukuj