Dąb szypułkowy, MZM, Zamek Średni

Dąb szypułkowy, odmiana kolumnowa - Quercus robur; pierśnica: 76cm; obwód: 239cm; wysokość: 28m
Lokalizacja: Muzeum Zamkowe w Malborku, Zamek Średni - dziedziniec, w narożniku zamku 7 m od budynku
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/9-6116.jpg
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego nr 10/92 w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody z dnia 21 grudnia1992 r.

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/05/orig/9-dab-zamek-sredni-5986.jpg

Drukuj