Dąb szypułkowy, MZM, Przedzamcze

Dąb szypułkowy - Quercus robur; pierśnica: 118cm; obwód: 371cm; wysokość: 24m
Lokalizacja: Muzeum Zamkowe Malborski, Przedzamcze - strona zachodnia
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/8-6114.jpg
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego nr 10/92 w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody z dnia 21 grudnia 1992 r.

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/05/orig/8-dab-przedzamcze-5985.jpg

Drukuj