Klon pospolity, przy restauracji McDonalds

Klon pospolity (Acer platanoides), 7 zrośniętych, obwód 0,50-0,90 m., wysokość 20 m.
Lokalizacja: Malbork, Skwer przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Piastowską, przy restauracji McDonalds
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/6-6112.jpg
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego Nr 8/96 z dnia 31 grudnia 1996r. w sprawie wprowadzenia form ochrony przyrody

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/05/orig/6-klon-zwyczajny-mcdonalds-5983.jpg

Drukuj