Dąb szypułkowy, przy budynku Sądu Rejonowego

Dąb szypułkowy - Quercus robur; pierśnica: 127cm; obwód: 399cm; wysokość: 27m
Lokalizacja: Malbork, ul. 17 marca 3, przy budynku Sądu Rejonowego
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/5-6111.jpg
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego nr 1/96 w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody z dnia 22 stycznia1996 r.

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/05/orig/5-dab-sad-5982.jpg

Drukuj