Cis pospolity, przy kościele pw. MBNP

Cis pospolity - Taxus baccata; pierśnica: 35cm; obwód: 110cm; wysokość: 11m
Lokalizacja: Malbork, zieleniec między ul. Armii Krajowej a Słowackiego, przy kościele pw. MBNP
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/3-6109.jpg
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego nr 1/96 w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody z dnia 22 stycznia1996 r.

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/05/orig/3-cis-przy-kosciele-mbnp-5954.jpg

Drukuj