Miłorząb dwuklapowy, ul. Sprzymierzonych

Miłorząb dwuklapowy (Miłorząb chiński; Miłorząb dwudzielny) - Ginkgo biloba; pierśnica: 37cm; obwód: 116cm; wysokość: 11m
Lokalizacja: Malbork, ul. Sprzymierzonych 49
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/2-6108.jpg
Tytuł aktu prawnego: Orzeczenie nr 2/90 Wojewody Elbląskiego o uznanie za pomnik przyrody

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/05/orig/2-milorzab-sprzymierzonych-45-5953.jpg

Drukuj