Dąb szypułkowy, ul. Sprzymierzonych

Dąb szypułkowy, odmiana kolumnowa - Quercus robur; pierśnica: 80cm; obwód: 251cm; wysokość: 28m
Lokalizacja: Malbork, ul. Sprzymierzonych 44
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/1-6107.jpg
Tytuł aktu prawnego: Orzeczenie nr 1/90 Wojewody Elbląskiego o uznanie za pomnik przyrody

Formularz danych dla pomnika przyrody

http://m.82-200.pl/2020/05/orig/1-dab-sprzymierzonych-44-6008.jpg

Drukuj