POWIATOWE TRASY PIESZE

Trasy piesze pochodzą z pozycji "Powiat Malborski - Przewodnik turystyczno-krajoznawczy"

POBIERZ Przewodnik w PDF

Trasa piesza I
Autorzy: Karolina Manikowska Tomasz Wąsik.
Spacer po Malborku.
Przebieg trasy: Dworzec PKP – Kościuszki – Piastowska – Starościńska – Trakt
Jana Pawła II – Plac Słowiański – Słowackiego – Derdowskiego – 17 Marca –
Piłsudskiego – plac Kazimierza Jagiellończyka.
Dystans: ok. 3 km.

Naszą wędrówkę rozpoczynamy spod budynku dworca kolejowego, wybudowanego w latach 1889-1990, następnie ulicą Dworcową docieramy do Alei Rodła i przedostajemy się na drugą stronę przez 2 przejścia ze światłami, docierając do ulicy Kościuszki. Po prawej stronie stoi okazała ceglana willa przedwojennego przemysłowca, właściciela fabryki maszyn i odlewów żelaznych – Alberta Rahna, niestety mocno oszpecona reklamami. W centrum ul. Kościuszki znajduje się informacja turystyczna w XIXwiecznej, neoklasycystycznej willi (elegancki „pałacyk”), stanowiącej niegdyś
własność żydowskiego kupca Arnolda Flatauera, a po 1933 roku mieszczącej siedzibę NSDAP. Nieopodal budynku informacji turystycznej znajduje się plac Jagiellończyka z fontanną, w sezonie dającą pokazy kolorowych wodotrysków w rytm muzyki, oraz konnym pomnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka, który wykupił malborski zamek z rąk czeskich najemników. Ulicą Piastowską, obok lokalu McDonald’s, dotrzemy do średniowiecznej perły architektury warownoobronnej, wybudowanego na przełomie XIII i XIV wieku Zamku Krzyżackiego. Po drodze do zamku przechodzimy przez most nad Kanałem Juranda (dawniej Młynówka) – ciek wodny zaprojektowany i wykonany w latach 1280–1320, dostarczający dawnej wodę do zamku. Idąc dalej, po ok. 80 m skręcamy w lewo, w ulicę Starościńską do położonego przy budynku gotyckiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela Traktu Jana Pawła II – przed 1945 rokiem znajdowało się tutaj malborskie Stare Miasto, obecnie zabudowane blokami z lat powojennych. Przy Trakcie warto zwiedzić wspomniany kościół, zobaczyć gotycki Ratusz Staromiejski oraz Bramę Mariacką – obie budowle z XIV w. Skręcając tuż przed Bramą Mariacką, za blokami w lewo, docieramy ponownie do Alei Rodła. Przechodzimy przez trójstopniowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, mając przed sobą neogotycką wieżę ciśnień – budowlę z początku XX wieku, a po prawej – budynek Urzędu Miasta z lat 1927-29. Po lewej stronie widzimy zaś budynki Starostwa Powiatowego z l. 1893-95. Mając Starostwo po lewej stronie, a wieżę ciśnień po prawej, wchodzimy w ulicę Słowackiego, przy której stoi XVIII-wieczny kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po ok. 80 m, tuż za zabytkowym budynkiem plebanii, skręcamy w lewo i wąskim chodnikiem docieramy do ulicy 17 Marca, przy której znajdują się neogotyckie, wyraźnie inspirowane architekturą zamku koszary wojskowe – kompleks budynków powstał w latach 1905-06 i 1911. Ulicą 17 Marca wracamy w kierunku Alei Rodła i centrum miasta, po drodze mijając budynki z pierwszej połowy XX wieku. Na skrzyżowaniu ulic 17 Marca i Żeromskiego stoi ceglano-drewniany budynek przedwojennego Banku Rzeszy z 1923 roku, a po przeciwnej stronie ulicy – dostojny, ceglany gmach dawnej szkoły św. Jerzego, dziś – gimnazjum. Nieopodal, po prawej stronie widać neoklasycystyczny, reprezentacyjny budynek Banku Spółdzielczego, w którym do lat 30. XX w. mieściła się siedziba loży masońskiej „Victoria pod trzema ukoronowanymi wieżami”, następnie – muzeum miejskie. Naprzeciwko niego widzimy budynek szkolny z 1874 roku, w którym mieściła się dawnej Miejska Szkoła dla Dziewcząt, a obecnie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Podążamy dalej ulicą 17 Marca, ponownie docieramy do Alei Rodła, której budowa w latach 80. XX wieku zaburzyła dawny układ miasta. Po przekroczeniu Alei Rodła, nadal znajdujemy się na ulicy 17 Marca.

Po prawej stronie mijamy neogotycki budynek urzędu pocztowego, wzniesiony w latach 1891-93. Idąc dalej, mijamy po lewej stronie budynek sądu, zbudowany w 1860 roku jako gimnazjum. Na końcu ulicy 17 Marca, po lewej stronie widzimy kolejną średniowieczną Bramę Garncarską. Naprzeciwko Bramy widzimy oryginalny, narożny budynek – niegdyś mieszczący filię domu handlowego Conitzera, obecnie pizzerię. Dalej ulicą Piłsudskiego docieramy do placu Kazimierza Jagiellończyka, gdzie kończymy swój spacer.

Trasa piesza II
Autorzy: Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich
Trasa miejska piesza „Drogą architektury miasta Malborka”.
Długość: 4,5 km
Czas: 1,5 godz.

Zaczynamy wycieczkę przy kasach Muzeum Zamkowego w Malborku. Zespół zabytkowy zamku – Brama Nowa, Wały Paluena, Brama Snycerska – przedzamcze, idąc w kierunku zachodnim na wprost mijamy elewację północną zamku średniego a po prawej kościół św. Wawrzyńca z XIV wieku. Dochodzimy do rzeki Nogat, kierujemy się w lewo, szlakiem pieszo – rowerowym najdłuższym w Europie tzw. „Szlak Kopernika”. Mijamy przystań wodną idąc na południe wzdłuż murów obronnych dochodzimy do XIV wiecznych Baszt Mostowych służących Krzyżakom do przeprawy przez rzekę Nogat w kierunku Gdańska. Idąc wzdłuż muru obronnego zamku, skręcamy w lewo pod górkę i dochodzimy do kościoła z końca XIII wieku, który służył mieszkańcom miasta założonego przez Krzyżaków. Dalej na prawo, duktem Jana Pawła II. Po lewej XIV wieczny ratusz staromiejski, po prawej odrestaurowana dawna Szkoła Łacińska z tego samego okresu. Obecnie centrum edukacyjne dzieci i młodzieży, pracownie i obserwatorium astronomiczne oraz biblioteka. Kierując się na wprost, mijamy Bramę Mariacką z XIVw, przechodzimy al. Rodła, po lewej okazały budynek Starostwa Powiatowego, po prawej budynek Urzędu Miasta Malborka z początku XX wieku. Na wprost wieża ciśnień z 1905 r. Po prawej przy al. Armii Krajowej znajduje się bar „Puchatek” a nad nim tablica upamiętniająca postać Ferdynanda Schulza (1892-1929) mistrza świata w szybownictwie, który w tym domu mieszkał
w latach 1927-1929. Kierujemy się w ul. Słowackiego. Po prawej budowany w latach 1711-1712 pod kierunkiem malborskiego muratora Jakuba Gorau kościół ewangelicki św. Jerzego, rekonstruowany w 1945 r. na kościół katolicki. W 1956 kościół otrzymał nazwę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Na północ, i południe od kościoła znajduje relikt ewangelickiego cmentarza, na którym pochowano ciało architekta i rekonstruktora zamku malborskiego Konrada Steinbrechta (1882-1922). Idąc dalej na południe mijamy po lewej dawny budynek
szpitala, powstały w latach 30-tych XX wieku, nazywany Szpitalem Maryjnym. Dziś mieści się tam apteka i dom wycieczkowy „Saturn”. Dochodzimy do ulicy Pasteura i skręcamy w lewo. Przed nami zabudowa koszar wojskowych z początku XX wieku. Mieścił się w nich 152 Pułk Piechoty. Po II Wojnie Światowej do koszar wprowadziło się Wojsko Polskie. W ostatnich latach koszary zostały odrestaurowane z funduszu MON. Idąc ul. 17 Marca dochodzimy do Placu 3-Maja, gdzie widzimy działo samobieżne z II Wojny Światowej postawione tam w 1965 r. Na rogu ul. Grunwaldzkiej i ul. Jagiellońskiej znajduje się kaplica Kościoła Chrześcijan Baptystów zbudowana w 1910 r. w stylu nawiązującym do form Gotyku z elementami modernizmu. Za kaplicą w ciągu ul. Grunwaldzkiej idąc w kierunku rynku miejskiego mijamy po lewej stronie zbudowaną w podobnym stylu fabrykę cygar. Wracamy do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i ul. 17 Marca.
Po prawej stronie znajduje się okazała kamienica z charakterystycznymi dla lat dwudziestych stylowymi budynkami mieszkalnymi. Przetrwały one działania wojenne i zachowały się do dziś. Idąc ul. 17 Marca docieramy do ronda Augustyna Szpręgi, pierwszego powojennego Starosty Malborskiego. Po lewej budynek z czerwonej cegły zbudowany na planie kwadratu, wcześniej bank Rzeszy. Skręcamy w prawo do „Parku Świata” założonego przez esperantystów. Tutaj przy ul.17 Marca mieszkał Ludwik Zamenhof (1859-1917). Twórca języka esperanto. Wracamy do ronda i idziemy w kierunku Al. Rodła. Po lewej okazały budynek I Zespół Szkół Ponadgimnazjanych nr 1 w Malborku. Na początku XX wieku Wyższa Szkoła i Liceum dla Dziewcząt. Kierując się na północ przejściem dla pieszych przez Al. Rodła widzimy po prawej okazały gmach będący wcześniej budynkiem Cesarskiego Urzędu Pocztowego wzniesionego w latach 1891-1893
przez mistrza budowlanego Wohlbrucka. Wchodzimy w ul. Piłsudskiego i po prawej mijamy dawny zakład poprawczy dla młodzieży trudnej wychowawczo, obecnie areszt śledczy. Centrum ul. Kościuszki to niezwykła fontanna – miejsce zabaw dzieci i odpoczynku dorosłych. Obok pomnik króla Kazimierza Jagiellończyka, a w głębi po lewej dawna willa Flautaerów, obecnie siedziba Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta. Dawni właściciele należeli do najbogatszych obywateli miasta. Ostatni z nich prowadził wielki dom towarowy „Contizer Und Sochne” oraz jego filię przy rogu ulicy 17 Marca i ul. Piłsudskiego. Dalej idąc w kierunku dworca PKP mijamy po lewej stronie, tuż przed zakładem Przemysłu Maszynowego Leśnictwa okazałą ceglaną willę przedwojennego przemysłowca, właściciela fabryki Maszyn i Odlewów Żelaznych Alberta Rhana. Idąc przejściem przez al. Rodła w kierunku dworca PKP, po lewej widzimy wieżę ciśnień zbudowaną w XIX wieku. Służyła ona do tankowania wodą tendrów parowozów zatrzymujących się przy stacji Malbork. Docieramy do budynku dworca zbudowanego
w końcu XIX wieku odrestaurowanego w latach 2010-2013r.

Trasa piesza III
Autorzy: Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich Trasa miejska rekreacyjna „Parkowa”.
Długość: 9 km
Czas: 2,5 godz.
Wycieczkę rozpoczynamy przy Starostwie Powiatowym. Naprzeciw widać budynek Urzędu Miasta, kierujemy się na południe. Na wprost przed nami wieża ciśnień z 1905 r. (od tej daty duża część miasta została zaopatrywana w bieżącą wodę z miejskiego wodociągu). Nad barem „Puchatek” tablica upamiętniająca postać Ferdynanda Schultza, mistrza świata w szybownictwie, który mieszkał w tym budynku. Idziemy al. Armii Krajowej, po lewej mijamy kościół ewangelicki św. Jerzego budowany w latach 1711-1712 pod kierunkiem malborskiego muratora Jakuba Gorau. Przejęty w 1947r. przez katolików, od 1957 r. pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przy kościele relikt cmentarza,na którym pochowany został w 1923r. Konrad Steinbreht, architekt, konserwator Zamku Malborskiego. Za kościołem po lewej stronie znajduje się Szpital Miejski w Malborku (założony w 1863 r. szpital ewangelicki zakonu DIAKONISEK).
Kierując się na południe wzdłuż al. Armii Krajowej dochodzimy do dawnego Szpitala Jerozolimskiego założonego w XIV w. a przeznaczonego dla osób przybywających do miasta. Przy nim cmentarz cywilno – wojskowy dla żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej. Skręcamy w prawo i ulicą J. Bażyńskiego a następnie Wileńską dochodzimy do Szlaku Kopernikowskiego (najdłuższy w Polsce szlak pieszo-rowerowy). Idąc w kierunku północnym mijamy po lewej stronie, tuz przy rzece Nogat przystań kajakową sportowego klubu „MKS Nogat”. Dalej kąpielisko miejskie zbudowane w latach 1925-1926 przez firmę budowlaną Paula Dombera (Dombrowskiego), dzisiaj służące również za miejsce rekreacji i wypoczynku. Dalej w kierunku północnym dochodzimy do znajdującej się pod mostem drogowym wybudowanym w 1945 roku, najdalej wysuniętej baszty obronnej miasta Malborka. Mijamy most, po prawej pięknie odrestaurowane
mury obronne miasta z XIV wieku i w środkowej ich części odbudowaną Szkołę Łacińską z XIV wieku. Tuż pod murami obronnymi zamku, po prawej wznosi się bryła kościoła św. Jana z XIII wieku. Mijamy zamek i wchodzimy do Parku Miejskiego, który jest ostoją ciszy i rekreacji dla mieszkańców i gości. Po lewej mijamy marinę zbudowaną w ramach „Pętli Żuławskiej” (ożywienia
szlaków wodnych dolnej Wisły, Nogatu i Szkarpawy) dochodzimy do reliktu dawnego pomnika zbudowanego w 1924 r. w formie megalitycznego kręgu kamiennego, poświęconego poległym żołnierzom w czasie I Wojny Światowej. Pomnik ten nazwano „Gajem Bohaterów”. Od pomnika idziemy na wprost w kierunku wschodnim do końca alejki i w prawo na południe. Po lewej stronie mijamy stadion miejski, tuż przed Parkiem Ruchomych Dinozaurów skręcamy w prawo i dochodzimy do ul. Parkowej. Po prawej mijamy zabudowania OSIR. Idziemy w lewo ul. Parkową do ronda Kazimierza Jagiellończyka, ul. Piastowską na prawo obok kas Muzeum Zamkowego, Bramą Nową, Wałami Plauena, Bramą Snycerską na wprost Szlaku Kopernikowskiego i w lewo schodami do kościoła św. Jana. Dalej traktem Jana Pawła II, po lewej mijamy ratusz staromiejski z XIV wieku. Na wprost do Bramy Mariackiej z XIV wieku. Docieramy do końca trasy
na parking przy Urzędzie Miasta Malborka.

Trasa piesza IV
Autorzy: Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich
Długość: 9 km
Czas: 2,5 godz
Start – Parking przy Urzędzie Miasta Malborka (1), ul. Słowackiego (2),
Derdowskiego (3), Pl. 3-Maja (4), Targowa (5), Konopnickiej (6), Wybickiego
(7), Kwiatkowskiego (8), Michałowskiego (9), Dąbrówki (10), Kochanowskiego
(11), Krótka (12), Góralska (13), bulwar nad Nogatem (14), schodami przed
mostem drogowym do góry.
Meta – Parking Urzędu Miasta (1).

Trasa piesza V
Autorzy: Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich.
Długość: 5 km.
Czas: 1,5 godz.
Start – Parking przy sklepie Biedronka.
Ul. Sucharskiego, Konopnickiej, Wybickiego, Kwiatkowskiego, Pomianowskiego,
Michałowskiego, Dąbrówki, Zakopiańska, Jagiellońska, Targowa.
Meta – Parking przy sklepie Biedronka


Trasa piesza VI
Autorzy: Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich
Długość:7 km
Czas:2 godz.
Start – Parking przy Urzędzie Miasta Malborka.
Schodami przy restauracji „Nad Nogatem”, bulwarem nad Nogatem do Mariny w Parku (ćwiczenia na siłowni przy Marinie), dalej do amfiteatru i wzdłuż działek do stadionu przy ul. Toruńskiej, przy Dinoparku w prawo do ul. Parkowej, Piastowska, Starościńska do bulwaru nad Nogatem, przy restauracji Nad Nogatem do góry.
Meta – parking przy Urzędzie Miasta Malborka.

Pobierz przewodnik na swój telefon:
http://m.82-200.pl/2017/03/orig/qr-przewodnik-718.png

Drukuj