PRZEWODNICY

Koło Przewodników Malborskich: liczy ponad dwustu przewodników. Celem działalności Koła jest zapewnienie jak najlepszej, w pełni profesjonalnej obsługi turystów przybywających do Malborka.

Do zakresu usług oferowanych przez Koło Przewodników Malborskich należy prowadzenie obsługi wycieczek i turystów indywidualnych po kompleksie Muzeum Zamkowego w Malborku za pośrednictwem Kasy Muzeum. W odniesieniu do grup obcojęzycznych zamówienie na usługę przewodnicką należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Usługę przewodnicką polegającą na oprowadzaniu po mieście Malbork, Żuławach, regionie elbląskim i województwie pomorskim można zarezerwować za pośrednictwem biur podróży działających na terenie Malborka. Powyższe usługi oferowane są dla turystów krajowych jak i zagranicznych w językach: polskim, angielskim, chińskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim, ukraińskim i włoskim. Koło Przewodników zaprasza do współpracy Stowarzyszenia o podobnej działalności, biura podróży, ośrodki wypoczynkowe, hotele itp.
Szczegółowe informacje na temat działalności koła można uzyskać za pośrednictwem facebook'a:
www.facebook.com/przewodnicymalborscy
i strony internetowej www.przewodnicy.com

Rezerwacje:
rezerwacji grup na zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku można dokonać tylko drogą mailową na adres rezerwacja@zamek.malbork.pl

Koło Przewodników Malborskich
ul. Starościńska 4
tel. +48 55 272 08 80
tel. +48 55 647 09 37
biuro@przewodnicy.com
www.przewodnicy.comOddział PTTK w Malborku:
powołany został do życia przez władze miejskie w 1951 roku. Jednak dopiero 25 marca 1953 roku odbyło się zebranie organizacyjne, na którym wybrano władze Oddziału. Pierwszym przewodniczącym zarządu został Stefan DUBYNA. Obejmował swą działalnością różne formy turystyki: organizował wycieczki, spływy, zloty, rajdy oraz budował i znakował szlaki turystyczne, organizował i prowadził przewodnictwo. W tym czasie przy Oddziale działały komisje statutowe, jak: piesza, wodna, kolarska i motorowa. W 1954 roku utworzono komórkę Obsługi Ruchu Turystycznego, która miała na celu zaznajomienie turystów z przyrodą, historią, zabytkami i dorobkiem ziemi malborskiej. 8 kwietnia 1954 roku przy Oddziale PTTK powstało Koło Przewodników, którego głównym celem było obsługa wzrastającego ruchu turystycznego.

W dn. 24 lutego 1957 roku władze Okręgu Gdańskiego PTTK zlecają bezpośrednią opiekę nad zamkiem malborskim Oddziałowi PTTK. Trwała ona do chwili utworzenia Muzeum Zamkowego w Malborku w dniu 1 stycznia 1961 roku. W latach dalszej działalności Oddziału nastąpiła dalsza rozbudowa struktur PTTK poprzez organizowanie zakładowych kół PTTK, rozwój turystyki kwalifikowanej oraz zwiększającą się z roku na rok liczbą wydawnictw turystyczno – informacyjnych.

W 1992 roku Oddział na kilka lat zawiesił swoją działalność by w 1997 roku reaktywować ją ponownie pod nową nazwą Oddział Przewodnicki PTTK w Malborku. Reaktywowany Oddział skupiał w swoich szeregach głównie przewodników muzealnych, przez co jego działalność w głównej mierze ograniczała się do obsługi ruchu turystycznego po Muzeum Zamkowy w Malborku. W kolejnych latach istnienia w Oddziale powstaje Klub Turystyki Kolarskiej oraz Młodzieżowy Klub Krajoznawczo-Turystyczny przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku.


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Odział Przewodnicki Im. Stefania Dubyny

e-mail: poczta@malbork.pttk.pl
https://www.facebook.com/pttkmalbork

Drukuj