WAŻNE TELEFONY

112 połączenie alarmowe (numer działa poprawnie na terenie całego kraju)

Numer 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.: pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, w przypadku użycia przemocy, nagłe omdlenia i a świadomości, poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie, przypadki porażenia prądem, rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję, inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu.

Pogotowie Ratunkowe - 999,

Pogotowie Policji - 997

Straż Miejska - 986 (dostępny wyłacznie z telefonów stacjonarnych dla
miszkańców Malborka), 273-30-96 (dostępny wyłącznie z telefonów komórkowych)

Pogotowie Gazowe - 992, 55 272-39-57

Pogotowie Ciepłownicze - 55 647-92-25

Pogotowie Energetyczne - 55 272-25-09

Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne - 55 272-36-27, 55 272-36-28

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 693-115-766 (w sprawach wdotyczących zagrożenia zdrowia i życia)

Komenda Powiatowa Policji w Malborku
tel. 55 270-28-10

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
tel. 55 270-21-20, 55 270-21-21

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
tel. 55 629-86-00

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
tel. 55 272-33-51, 55 272-33-55
oferty pracy: 55 272-33-51 wew. 325 lub 323

Starostwo Powiatowe w Malborku
tel. 55 646-0-400

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku
tel. 055 272-22-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
tel: 55 647-27-81, 55 647-27-82, 55 647-27-83

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
tel: 55 647-15-45 do 48

Telefon zaufania AA w Malborku
tel. 55 273-31-11

Sąd Rejonowy w Malborku
tel. 55 647-07-00

Urząd Skarbowy w Malborku
tel. 55 270-22-22

ZUS Inspektorat w Malborku
tel. 55 560-16-00

Państwowa Inspekcja Pracy w Malborku
tel. 55 272-23-22

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Malborku
tel. 55 647-25-55

Centrum Informacji Turystycznej
tel. +48 55 647-47-47
tel. +48 55 647-47-48

Telefony dla turystów:
linia bezpłatna o numerze 0 800-200-300 (przeznaczona do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych)
linia o numerze 0 608-599-999 (płatna zgodnie z taryfą operatora, przeznaczona do obsługi połączeń z sieci komórkowych)

Muzeum Zamkowe w Malborku
sekretariat: 55 647-08-00
kasy biletowe i informacja: 55 647-09-78Drukuj