SZKOŁA ŁACIŃSKA

Szkoła Łacińska

http://m.82-200.pl/2020/06/orig/szkola-lacinska-6024.jpg

Gmach zbudowano pierwotnie w 1352 przez wielkiego mistrza Winricha von Kniprode, mieszczący się przy skarpie nadnogackiej Starego Miasta. Od II połowy XVI wieku funkcjonowała tu szkoła, od 1603 roku zwana Szkołą Łacińską. W I połowie XVIII wieku przeprowadzono w budynku znaczne prace remontowe, a w 1758 poszerzono go w kierunku wschodnim, nakrywając nowym dachem. Szkoła Łacińska funkcjonowała w tym budynku do 1864 roku, następnie przeniesiono ją do nowo wybudowanego gmachu przy obecnej ulicy 17 Marca. Budynek przeznaczono wtedy na mieszkania i magazyny gospodarcze. Spłonął w 1899 roku podczas pożaru miasta spłonęły górne kondygnacje. Rok później odbudowano obiekt na magazyn. Ponownie zniszczony w 1945 roku. Pierwsze próby odbudowy poczyniono w latach 70-tych, ale nie ukończono jej adaptacji. Dopiero w 2010 roku pozyskano środki na odbudowę, która rozpoczęła się jesienią 2011 roku. Budynek oddano do użytkowania w październiku 2014 roku jako Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska. Wchodzi w struktury Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji. W budynku znajduje się Skansen Rzemiosł Dawnych, Mediateka, Multicentrum, Sala wielofunkcyjna oraz obserwatorium astronomiczne i planetarium.Drukuj