URZĄD MIASTA

Urząd Miasta

http://m.82-200.pl/2020/06/orig/urzad-miasta-6025.jpg

Najważniejszą z miejskich inwestycji w okresie międzywojennym było wzniesienie Nowego Ratusza (obecnie Urząd Miasta) przy Placu Gdańskim (ob. Słowiańskim). Kamień węgielny pod budynek położono w 1927 roku, a sam budynek ukończono i poświęcono w 1929 roku. pracami kierował radca budowlany Mollenhauer, a inżynier Kurt Höppner sprawował nadzór artystyczny. W budynku oprócz magistratu, swoją siedzibę miała Biblioteka Publiczna, Miejska Kasa Oszczędności, Szkoła Handlowa i kawiarnia. Po II wojnie światowej budynek zajęła administracja polska i do dziś jest siedzibą Urzędu Miasta.


Drukuj