ZESPÓŁ BUDYNKÓW POCZTY

Zespół budynków poczty przy ul. Poczty Gdańskiej i ul. 17 Marca

	http://m.82-200.pl/2016/12/orig/poczta-231.jpg

Kompleks wzniesiono w larach 1891-1893. Utrzymane w konwencji niemieckiego neogotyku, należały to typowych realizacji tego typu obiektów w Rzeszy Niemieckiej. W 1945 roku budynek główny został doszczętnie zniszczony, zachowały się z niego jedynie wypalone mury. Dzięki doskonałym planom po odbudowie i rekonstrukcji dachu do dzisiaj budynek nadal pełni funkcje, dla jakich został wybudowany. W skład zabudowań wchodzą: budynek główny, budynek telekomunikacji, garaże oraz współczesny mur ceglany z elementami muru z XIX wieku.

http://m.82-200.pl/2017/01/orig/mg-8197-442.jpg

Drukuj